323211233_1646382015cdcf6684255b_3586388395cdd5ffd4e619

過氣港姐重手P圖驚變ET  網民:搞到蔡思貝唔似達哥

現年30歲的、2011年度港姐季軍許亦妮(Whitney)於2015年解約後淡出幕前,早前佢仲改名叫許芷熒,雖然冇喺無綫工作,但佢同圈中人都有聯絡,蔡思貝係其中一個,今日Whitney在IG分享二人飯局照,佢留言大談佢哋嘅友情、餐飯食啲乜,不過網民錯重點,指許亦妮P圖P到好重手變咗ET,仲話連蔡思貝都唔同咗樣!