BobFI

張彥博入行13年辛酸史!一日使$10 三餐捱即食麵食到入廠!巴打:好L心酸!

大台劇《跳躍生命線》口碑同收視都唔錯,其中飾演救護員「雄姐」呂劍雄嘅張彥博,因為天生一副童顏相,令不少觀眾以為佢好細個,其實佢依家38歲,不經不覺入行13年,阿博之前接受本刊訪問,自爆夾band入行、捱足13年的辛酸,包括日使10蚊、食即食麵食到入醫院,真係有血有淚!

張彥博 入行13年辛酸史