The Chicest Bag : 女生必備 Jet Set Selma

對於女仔嚟講,個Buy List裡面永遠都一定有個「包包」排緊隊……正所謂開心要買袋,唔開心都要買2020必買手袋

對於我嚟講,其實大袋對於身型不夠修長的女仔會比較難Carry。細袋嘅Details 位都做得好靚,而且好方便,但好多時候都係唔夠女仔用。